Site Overlay

Algemene Voorwaarden

Het geven van cursussen en vergaren van kennis rondom diersporen is wat wij met passie doen. Indien er achteraf toch problemen ontstaan komen we er eigenlijk altijd in overleg wel uit. Maar het is altijd goed om de afspraken nog even duidelijk in schrift te hebben staan. Hier staan zowel de verplichtingen van onze deelnemers omschreven, als die van ons, als cursusgever.

1.    Totstandkoming overeenkomst en betaling

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten, cursussen, verkopen en activiteiten van Weylin Tracking.
 2. Het accepteren van deze algemene voorwaarden betekend dat je een bindende overeenkomst bent aangegaan inclusief een betaalverplichting van het afgesproken bedrag.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan door een bestelling op de webshop, het plaatsen van een reservering op een activiteit via de agenda of het overeenkomen van een activiteit op maat per e-mail en/of telefonisch.
 4. Na het afsluiten van de overeenkomst ben je verplicht het overeengekomen bedrag binnen de gestelde betaaltermijn te voldoen. Voor activiteiten is dat binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
 5. Betalen in termijnen is mogelijk indien hier nadrukkelijk afspraken over gemaakt zijn, en deze afspraken per e-mail zijn bevestigd. Indien overeengekomen ben je verplicht de termijnen zoals overeengekomen te voldoen. Ook indien je deelname aan een lopende cursus moet stoppen.
 6. Bestelde producten in de webshop worden verzonden na ontvangst van de betaling.

2.    Annulering

 1. Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan je annulering tegen 50% van de kosten. In overleg kunnen we tevens kijken of je deelname doorgeschoven kan worden naar een volgende activiteit.
 2. Indien door overmacht een activiteit geannuleerd moet worden, dragen wij zorg om deze op een later tijdstip alsnog te kunnen volgen. Onder overmacht wordt verstaan alle factoren waar wij geen controle over hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weersomstandigheden code oranje en code rood (op de cursuslocatie) en pandemieën.

3.    Deelnemersinformatie activiteiten

 1. Een week voor de activiteit ontvang je een e-mail met de laatste informatie voor deelname. Hier staan  de exacte locaties vermeld. Deze kunnen veranderd zijn door weersomstandigheden, afspraken met landeigenaren, etc.
 2. Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de cursuslocaties. Vaak kan er wel iets afgesproken worden. Maar dit is geen onderdeel van de overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
 3. Er is tijdens de activiteiten geen catering aanwezig. Je bent zelf verantwoordelijk voor eten en drinken.
 4. Draag zorg voor passende kleding. Volg het weerbericht, en neem meer kleding mee dan je denkt nodig te hebben. Denk ook aan bijvoorbeeld zonnebrandolie.
 5. Wij dragen zorg voor een leerzame en leuke cursus. Maar het is altijd mogelijk dat een cursus ter plekke aangepast moet worden, en hierdoor licht afwijkt van de omschrijving op de website.

4.    Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Wij (Weylin Tracking, vrijwilligers en externe gastdocenten) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de activiteit.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van het afsluiten van de juiste verzekering(-en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de activiteit.

5.    Aansprakelijkheid en verzekeren buitenland

 1. Indien wij samenwerken met een buitenlandse partij, waarbij jij als deelnemer rechtstreeks betaald aan deze partij, dan vindt de overeenkomst plaats tussen jij en die partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige financiële schade die uit deze overeenkomst voortvloeit.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van het afsluiten van de juiste verzekering(-en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal voor tijdens of na de activiteit.

6.    Tot slot

In de jaren dat wij activiteiten rond diersporen verzorgen, hebben we slechts een enkele keer terug moeten vallen op deze algemene voorwaarden. Ontstaat er een probleem, neem contact met ons op, en we komen er vast samen uit.