Site Overlay

Algemene Voorwaarden

Het geven van cursussen en vergaren van kennis rondom diersporen is wat wij met passie doen. Indien er achteraf toch problemen ontstaan komen we er eigenlijk altijd in overleg wel uit. Maar het is altijd goed om de afspraken nog even duidelijk in schrift te hebben staan. Hier staan zowel de verplichtingen van onze deelnemers omschreven, als die van ons, als cursusgever.

U kunt onze privacy policy hier vinden.

1.    Totstandkoming overeenkomst en betaling

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten, cursussen, verkopen en activiteiten van Weylin Tracking.
 2. Het accepteren van deze algemene voorwaarden betekend dat je een bindende overeenkomst bent aangegaan inclusief een betaalverplichting van het afgesproken bedrag.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan door een bestelling op de webshop, het plaatsen van een reservering op een activiteit via de agenda of het overeenkomen van een activiteit op maat per e-mail en/of telefonisch.
 4. Na het afsluiten van de overeenkomst ben je verplicht het overeengekomen bedrag binnen de gestelde betaaltermijn te voldoen. Voor activiteiten is dat binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
 5. Betalen in termijnen is mogelijk indien hier nadrukkelijk afspraken over gemaakt zijn, en deze afspraken per e-mail zijn bevestigd. Indien overeengekomen ben je verplicht de termijnen zoals overeengekomen te voldoen. Ook indien je deelname aan een lopende cursus moet stoppen.
 6. Bestelde producten in de webshop worden verzonden na ontvangst van de betaling.

2. Retouren van fysieke producten uit onze online winkel

 1. Fysieke producten kunnen worden geretourneerd met opgave van reden. Dit kan binnen acht dagen na ontvangst van het product door de klant. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.
 2. Producten worden na ontvangst gecontroleerd op beschadigingen. Indien deze nog in goede staat zijn wordt tot volledige terugbetaling overgegaan. De terugbetaling vindt plaats binnen vijf werkdagen na de controle.
 3. Is er een probleem, neem gerust contact op! We denken altijd mee en vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

3. Annulering

 1. Tot twee weken voor aanvang van een cursus gegeven in het veld kan je annuleren tegen 50% van de totale kosten.
 2. Een online cursus kan geannuleerd worden tot 48 uur na aanschaf van deze cursus. Hierna is annulering niet meer mogelijk.
 3. Indien de deelnemer niet voldoet aan de verplichting zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden is Weylin Tracking gerechtigd om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit. Overigens zonder recht op restitutie.
 4. Indien de deelnemer dermate storend gedrag vertoond tijdens de activiteit dat het Weylin Tracking onmogelijk maakt de cursus ordelijk te laten verlopen, is het Weylin Tracking toegestaan de deelnemer de verdere deelname tot de activiteit te ontzeggen. Overigens zonder recht op restitutie.

4. Wijziging

 1. Onder overmacht verstaan wij: weersomstandigheden code oranje en rood (op de cursuslocatie), pandemieën, natuurrampen, veranderende regelgeving en andere onvoorziene oorzaken waar Weylin Tracking geen invloed op heeft.
 2. Indien door overmacht een activiteit geannuleerd of gewijzigd moet worden, dragen wij de zorg voor een kwalitatief gelijkwaardig alternatief.
 3. Onze één- en tweedaagse activiteiten vinden altijd buiten plaats. Indien door overmacht deze niet plaats kunnen vinden zorgen wij voor alternatieve data waaruit deelnemers kunnen kiezen.
 4. Indien wij bij cursussen over de duur van drie of meer dagen genoodzaakt zijn één of meerdere cursusdagen af te zeggen dragen wij zorg voor een kwalitatief gelijkwaardig alternatief. Er kan gekozen worden een deel online te geven met behulp van professioneel geproduceerde video’s. Ook kunnen in overleg met de deelnemers extra velddagen gekozen worden om de uitgevallen dagen te compenseren.

5.    Deelnemersinformatie activiteiten

 1. Een week voor de activiteit ontvang je een e-mail met de laatste informatie voor deelname. Hier staan de exacte locaties vermeld. Deze kunnen veranderd zijn door weersomstandigheden, afspraken met landeigenaren, etc.
 2. Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de cursuslocaties. Vaak kan er wel iets afgesproken worden. Maar dit is geen onderdeel van de overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
 3. Er is tijdens de activiteiten geen catering aanwezig. Je bent zelf verantwoordelijk voor eten en drinken.
 4. Draag zorg voor passende kleding. Volg het weerbericht, en neem meer kleding mee dan je denkt nodig te hebben. Denk ook aan bijvoorbeeld zonnebrandolie.
 5. Wij dragen zorg voor een leerzame en leuke cursus. Maar het is altijd mogelijk dat een cursus ter plekke aangepast moet worden, en hierdoor licht afwijkt van de omschrijving op de website.

6.    Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Wij (Weylin Tracking, vrijwilligers en externe gastdocenten) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de activiteit.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van het afsluiten van de juiste verzekering(-en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de activiteit.

7.    Aansprakelijkheid en verzekeren buitenland

 1. Indien wij samenwerken met een buitenlandse partij, waarbij jij als deelnemer rechtstreeks betaald aan deze partij, dan vindt de overeenkomst plaats tussen jou en die partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige financiële schade die uit deze overeenkomst voortvloeit.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van het afsluiten van de juiste verzekering(-en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal voor tijdens of na de activiteit.

8.    Tot slot

In de jaren dat wij activiteiten rond diersporen verzorgen, hebben we slechts een enkele keer terug moeten vallen op deze algemene voorwaarden. Ontstaat er een probleem, neem contact met ons op en we komen er vast samen uit. We hebben net zoveel plezier in het geven van onze cursussen als deelnemers hebben in het volgen ervan.