Weylin Tracking logo
illustratieve foto

Diensten

Het kunnen determineren van diersporen is een waardevolle vaardigheid voor ecologen, boswachters en andere groene professionals. Het biedt de mogelijkheid de aanwezigheid van soorten aan te tonen met een lage impact op die dieren zelf. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van sporenbuizen populair bij het inventariseren van kleine marterachtigen. Maar ook bij het uitvoeren van een quickscan is kennis van diersporen onontbeerlijk. En sporen zijn vaak de eerste tekenen dat een nieuw dier aanwezig is in een gebied. Wij helpen groene professionals bij het herkennen van deze sporen.

sporenbuis
Sporenplank met prenten van een kleine marterachtige

Workshops sporen determineren

Weylin Tracking verzorgd workshops op maat voor ecologische adviesbureaus. We hebben diverse werkvormen die wij hiervoor flexibel in kunnen zetten. De te behandelen sporen worden zo op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt waardoor de lesstof goed door de deelnemers op te nemen is. Vooraf vindt overleg plaats over welke sporen in de workshop behandeld gaan worden. We hebben werkvormen die zowel binnen als buiten gegeven worden. Vaak wordt gekozen voor een gebied waar we tijdens de workshop meteen het geleerde in de praktijk kunnen oefenen. Ook bieden we een cursus diersporen voor ecologen aan. Zie hiervoor onze agenda.

Voorbeelden

Voor de leden van de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging hebben we een workshop verzorgd. Doel was het kunnen determineren van de prenten van kleine marterachtigen achtergelaten op vellen papier in sporenbuizen. Daarvoor moesten de deelnemers ook de prenten leren herkennen van verschillende 'muizen' en amfibieën om die uit te kunnen sluiten van de afdrukken van marterachtigen. Ook leerden ze het verschil in prenten van voor- en achtervoeten. Dit is van belang indien prenten opgemeten moeten worden, bijvoorbeeld voor het verschil tussen wezel en hermelijn.

Voor Staatsbosbeheer ontwikkelden we een workshop 'exoten & terugkomers'. Deelnemers leren de sporen herkennen van terugkomers als wilde kat, wolf en lynx. En exoten als goudjakhals, beverrat, wasbeer, wasbeerhond en muskusrat.

Voor diverse ecologische adviesbureaus hebben we cursussen op maat verzorgd. In een voorbereidend gesprek wordt afgestemd welke sporen voor het bureau relevant zijn. Zo houden we rekening met de specifieke behoefte van ecologen in het veld. De cursus zelf vullen we in met afwisselende werkvormen. Zo ontstaat een onderhoudende dag die zowel leerzaam ook leuk is om te doen.

sporenworkshop

Ervaringen

Sander Bouwens, projectleider bij de Zoogdiervereniging over de workshop herkennen van prenten van kleine marterachtigen uit sporenbuizen:

"Met zichtbaar enthousiasme en veel deskundigheid gaven Jeroen en Tom een workshop 'Martersporen herkennen' aan onze vrijwilligers. Het dagprogramma was gevarieerd, waardoor we ons geen moment verveeld hebben. Na de nodige uitleg begonnen de sporenvellen hun verhalen prijs te geven. Wat eerst zwarte vlekjes leken, bleken de sporen van bunzing, woelmuis en wezel. Een erg leerzame dag!"

Mischa van der Hout, projectleider bij Regelink Ecologie & Landschap over de vierdaagse diersporencursus op maat:

"Weylin Tracking heeft voor ons een sporencursus op maat gemaakt. Als ecologen bezaten wij al over wat basiskennis, dus werd daar direct op ingespeeld. Weylin Tracking heeft een goede cursus aangeboden waarbij de voor ons relevante soorten werden behandeld. Dit werd gedaan door verschillende leermethodes te gebruiken, variërend van presentaties tot zelf lopen als dieren om patronen te begrijpen. Jeroen is een zeker enthousiast cursusleider en weet, samen met collega Tom de aandacht te pakken en iedereen te enthousiasmeren.

Al om al een zeer leerzame cursus waardoor er veel collega's met een geheel nieuwe blik het veld in gaan."

Jaël Bergwerff, boswachter publiek Veluwe-Rand bij Staatsbosbeheer over de gebiedsspecifieke sporencursus voor vrijwillige natuurgidsen:

"Jeroen Kloppenburg van Weylin tracking heeft voor de natuurgidsen van Staatsbosbeheer een workshop verzorgd over het herkennen van sporen en deed dit met veel enthousiasme en kennis van zaken. Door gebruik te maken van goed uitgedachte werkvormen in het veld geeft hij de mensen de gelegenheid zelf te ontdekken wat de kenmerken zijn van een spoor en beklijft het veel beter dan wanneer je het uit een boekje moet leren. De heldere uitleg van Jeroen geeft duidelijke handvatten en wekt het enthousiasme op van de deelnemers. Met deze workshop hebben zij een goed gevulde rugzak met kennis waaruit zij kunnen putten tijdens de excursies die ze aan het publiek geven voor Staatsbosbeheer."

Deelnemer Jeroen Bredenbeek, boswachter ecologie Noordwest Overijssel over de workshop Exoten & Terugkomers:

"Als boswachter ecologie ben je veel buiten met allerlei inventarisatie, monitoring en andere veldbezoeken om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je terreinen. De laatste tijd spelen exoten, en vooral het voorkomen en de bestrijding hiervan een belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor planten, maar ook voor zoogdieren. Maar nu loop je niet zo maar een wasbeer, wasbeerhond of bisamrat tegen het lijf en moet je dus het meest hebben van sporen. Maar hoe onderscheid je een wasbeerhondenspoor van een wasbeerspoor, of bisamrat van bever. Daarom had Staatsbosbeheer Provincie Overijssel Weylin Tracking, in de persoon van Jeroen Kloppenburg gevraagd om een korte cursus te geven over herkenning van zoogdierexoten. Met als aanvulling sporen van de wolf en goudjakhals met het idee:je weet maar nooit! Na eerst een korte inleiding te hebben gegeven over de verschillenden sporen die kunt aan treffen :uitwerpselen, pootafdruk, knaag en vraatsporen, schuursporen, gangen etc, werd per soort alle kenmerkende sporen behandeld, maar ook de verschillen met soorten de vergelijkbare sporen kunnen nalaten. Op een duidelijke manier werden de verschillen en overeenkomsten tussen de bever en bisamrat en muskusrat uitgelegd bijvoorbeeld (hoeveelheid vlies tussen de tenen, staartspoor) maar ook de verschillen tussen de ontlasting van een das en wasbeerhond en wasbeer. De meest gangbare soorten zoals das, vos, kat, haas en konijn waren bij de meeste van ons boswachters wel bekend, dachten we, maar door de cursus gingen we toch wel anders naar sporen kijken. het is niet altijd zoals je denkt en daar openden de cursus ons de ogen wel voor. Ook de uitleg over manier van voortbewegen van de verschillenden soorten was verhelderend, als moesten we wel een paar rondjes hard lopen om daar achter te komen. Kortom een zeer leerzame ochtend ook voor ons als boswachters ecologie. Ook de uitleg over de sporen van wolven, honden, vossen en goudjakhalzen waren leerzaam, want idd een dag later liep er een wolf bij ons in de terreinen, maar helaas geen sporen kunnen vinden, wel honden en vossen, dat weet ik nu zeker."

Determineren van sporenvellen

sporenvellen bestuderen
Sporen van een wezel op een sporenvel

Ook verzorgen wij het determineren van sporenvellen. Door onze ruime ervaring en kennis kunnen wij dit zowel kosteneffectief als nauwkeurig doen.

Neem contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken.