Site Overlay

Diensten

Het kunnen determineren van diersporen is een waardevolle vaardigheid voor ecologen, boswachters en andere groene professionals. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van sporenbuizen populair bij het inventariseren van kleine marterachtigen. Maar ook bij het uitvoeren van een quickscan is kennis van diersporen onontbeerlijk. Wij helpen groene professionals bij het herkennen van deze sporen.

Cursussen diersporen determineren

We verzorgen jaarlijks meerdere malen de cursus Diersporen voor Ecologen, speciaal gericht op ecologen. Tijdens deze vijfdaagse cursus komen met name sporen aan bod die van belang zijn voor ecologen. ‘Denk hierbij aan de sporen van (kleine) marterachtigen, eekhoorns, jaarrond beschermde vogelnesten en meer. Naast werkvormen om de kennis van sporen over te brengen oefenen de deelnemers het spoorzoeken in diverse praktijksituaties. De cursus wordt afgesloten met het certificaat van deelname ‘Cursus Diersporen voor Ecologen. Zie de agenda voor meer informatie en beschikbaarheid. Deze cursus kan ook in-house gegeven worden.

Wij verzorgen ook cursussen op maat. Vooraf vindt overleg plaats over welke sporen in de cursus behandeld gaan worden. Voor meer informatie neem contact op.

Sporenplank met prenten van een kleine marterachtige.

Cursussen op maat

Ook voor andere doeleinden en organisaties kunnen wij een cursus op maat verzorgen. Hieronder enkele voorbeelden.

  • De leden van de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging wilden de prenten van kleine marterachtigen achtergelaten op vellen papier in sporenbuizen kunnen determineren. Ook leerden ze het verschil in prenten van voor- en achtervoeten. Dit is van belang indien prenten opgemeten moeten worden, bijvoorbeeld om iets te zeggen of het om een wezel en hermelijn ging.
  • Voor Staatsbosbeheer ontwikkelden we een workshop ‘exoten & terugkomers’. Deelnemers leren de sporen herkennen van terugkomers als wilde kat, wolf en lynx. En exoten als beverrat, wasbeer, wasbeerhond en muskusrat.
  • Voor diverse ecologische adviesbureaus hebben we cursussen op maat verzorgd. In een voorbereidend gesprek wordt afgestemd welke sporen voor het bureau relevant zijn. De cursus zelf vullen we in met afwisselende werkvormen. Zo ontstaat een onderhoudende dag die zowel leerzaam ook leuk is om te doen.
  • Voor boswachters, BOA’s en andere werknemers van diverse organisaties hebben we een cursus wolvensporen verzorgd. Hiervoor gebruiken we onze populaire cursus wolvensporen als basis, maar voegen meer informatie toe en het tempo van de cursus is groter. Desgewenst kunnen we de cursus aanpassen die aansluit op het werkveld van de deelnemers. Met deze eendaagse cursus (die uitbreidbaar is naar meerdere dagen) kunnen deelnemers het verschil zien en begrijpen tussen de pootafdrukken van hond en wolf. De gang kan gelezen worden, waardoor meer zekerheid over de maker van het spoor verkregen wordt. Ook worden andere sporen behandeld zoals prooiresten, haren van prooidieren in wolvendrollen, woonsporen en meer.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Ervaringen

Lees ervaringen van deelnemers aan onze cursussen gericht op groene professionals.

Determineren in opdracht


Ook determineren wij sporen in opdracht. Door onze ruime ervaring en kennis kunnen wij dit zowel kosteneffectief als nauwkeurig doen. Denk hierbij aan het determineren van sporenvellen, of foto’s gemaakt van sporenplanken.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.