Site Overlay

Diensten

Het kunnen determineren van diersporen is een waardevolle vaardigheid voor ecologen, boswachters en andere groene professionals. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van sporenbuizen populair bij het inventariseren van kleine marterachtigen. Maar ook bij het uitvoeren van een quickscan is kennis van diersporen onontbeerlijk. Wij helpen groene professionals bij het herkennen van deze sporen.

Ervaringen

Jolein Smit, Adviseur ecologie, Ara Adviesburo

In het voorjaar van 2021 heb ik met plezier de cursus ‘Diersporen herkennen voor ecologen’ bij Weylin Tracking gevolgd. De cursus was erg interessant en leerzaam. Hij liet mij beseffen dat er meer sporen te zien zijn dan waar ik reeds mee bekend was en dat je hier meer uit…

Lees verder

Cursussen diersporen determineren

Wij verzorgen cursussen op maat voor ecologische adviesbureaus. Vooraf vindt overleg plaats over welke sporen in de workshop behandeld gaan worden. Naast de gangbare sporen kan ook speciale aandacht gegeven worden specifieke sporen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nesten van jaarrond beschermde vogels of sporen van kleine marterachtigen.

Naast inhouse cursussen verzorgen we een jaarlijkse open cursus speciaal gericht op ecologen. Zie de agenda voor meer informatie en beschikbaarheid.

Sporenplank met prenten van een kleine marterachtige.

Voorbeelden

De leden van de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging wilde de prenten van kleine marterachtigen achtergelaten op vellen papier in sporenbuizen kunnen determineren. Ook leerden ze het verschil in prenten van voor- en achtervoeten. Dit is van belang indien prenten opgemeten moeten worden, bijvoorbeeld om iets te zeggen of het om een wezel en hermelijn ging.

Voor Staatsbosbeheer ontwikkelden we een workshop ‘exoten & terugkomers’. Deelnemers leren de sporen herkennen van terugkomers als wilde kat, wolf en lynx. En exoten als goudjakhals, beverrat, wasbeer, wasbeerhond en muskusrat.

Voor diverse ecologische adviesbureaus hebben we cursussen op maat verzorgd. In een voorbereidend gesprek wordt afgestemd welke sporen voor het bureau relevant zijn. De cursus zelf vullen we in met afwisselende werkvormen. Zo ontstaat een onderhoudende dag die zowel leerzaam ook leuk is om te doen.

Determineren in opdracht


Ook determineren wij sporen in opdracht. Door onze ruime ervaring en kennis kunnen wij dit zowel kosteneffectief als nauwkeurig doen. Denk hierbij aan het determineren van sporenvellen, of foto’s gemaakt van sporenplanken.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.