Site Overlay

Groene professionals

Het kunnen determineren van diersporen is een waardevolle vaardigheid voor ecologen, boswachters en andere groene professionals. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van sporenbuizen populair bij het inventariseren van kleine marterachtigen. Maar ook bij het uitvoeren van een quickscan is kennis van diersporen onontbeerlijk. Wij helpen groene professionals bij het herkennen van deze sporen.

Ecologen van onder meer de volgende organisaties hebben deelgenomen aan onze cursussen: Antea Nederland, BAM Infra, diverse provinciën & waterschappen, BügelHajema, Ecogroen, Econsultancy, Equipe Adviseurs, Geonius Milieu, Landschap vzw, Movares Nederland, NLadviseurs, Recreatie Midden Nederland, Regelink Ecologie & Landschap, Royal HaskoningDHV, Staatsbosbeheer, Staro Natuur en Buitengebied, Sweco, Zoogdiervereniging en vele kleinere ecologische adviesbureaus.

Een boswachter staat tussen opgeslagen hout en andere materialen bij kleine opslagschuren op een boerderij terrein.
Een deelnemer aan de cursus Diersporen voor Ecologen is op zoek naar de sporen van onder meer vleermuizen en kleine marterachtigen.

Cursussen diersporen determineren

We verzorgen jaarlijks meerdere malen de cursus Diersporen voor Ecologen. Tijdens deze vijfdaagse cursus komen met name sporen aan bod die van belang zijn voor ecologen zoals de sporen van (kleine) marterachtigen, eekhoorns, jaarrond beschermde vogelnesten en meer. Naast werkvormen om de kennis van sporen over te brengen oefenen de deelnemers het spoorzoeken in diverse praktijksituaties. De cursus wordt afgesloten met het certificaat van deelname ‘Cursus Diersporen voor Ecologen. Zie de agenda voor meer informatie en beschikbaarheid. Deze cursus kan ook in-company gegeven worden.

Wij verzorgen ook cursussen op maat. Vooraf vindt overleg plaats over welke sporen in de cursus behandeld gaan worden. Voor meer informatie neem contact op.

Een groep boswachters zit in ene kring rond een instructeur van Weylin Tracking. Ze krijgen uitleg over de pootafdrukken van wolven.
Boswachters van Staatsbosbeheer tijdens een cursus wolvensporen.

Cursussen op maat

Indien er een specifieke vraag is om kennis op te doen kunnen wij een cursus op maat verzorgen. Hieronder enkele voorbeelden van cursussen die wij verzorgd hebben.

  • De leden van de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging wilden de prenten van kleine marterachtigen achtergelaten op vellen papier in sporenbuizen kunnen determineren. Ook leerden ze het verschil in prenten van voor- en achtervoeten. Dit is van belang indien prenten opgemeten moeten worden, bijvoorbeeld om iets te zeggen of het om een wezel en hermelijn ging.
  • Voor Staatsbosbeheer ontwikkelden we een workshop ‘exoten & terugkomers’. Deelnemers leren de sporen herkennen van terugkomers als wilde kat, wolf en lynx. En exoten als beverrat, wasbeer, wasbeerhond en muskusrat.
  • Voor diverse ecologische adviesbureaus hebben we cursussen op maat verzorgd. In een voorbereidend gesprek wordt afgestemd welke sporen voor het bureau relevant zijn. De cursus zelf vullen we in met afwisselende werkvormen. Zo ontstaat een onderhoudende dag die zowel leerzaam ook leuk is om te doen.
  • Voor boswachters, BOA’s en andere werknemers van diverse organisaties hebben we een cursus wolvensporen verzorgd. Hiervoor gebruiken we onze populaire cursus wolvensporen als basis, maar voegen meer informatie toe en het tempo van de cursus is groter. Desgewenst kunnen we de cursus aanpassen die aansluit op het werkveld van de deelnemers. Met deze eendaagse cursus (die uitbreidbaar is naar meerdere dagen) kunnen deelnemers het verschil zien en begrijpen tussen de pootafdrukken van hond en wolf. De gang kan gelezen worden, waardoor meer zekerheid over de maker van het spoor verkregen wordt. Ook worden andere sporen behandeld zoals prooiresten, haren van prooidieren in wolvendrollen, woonsporen en meer.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Ervaringen

Lees ervaringen van deelnemers aan onze cursussen gericht op groene professionals.

Op een wit geverfde plank zijn de sporen te zien van een kleine marterachtige.
Een sporenplank met pootafdrukken van een kleine marterachtige.

Determineren in opdracht


Ook determineren wij sporen in opdracht. Door onze ruime ervaring en kennis kunnen wij dit zowel kosteneffectief als nauwkeurig doen. Denk hierbij aan het determineren van sporenvellen, of foto’s gemaakt van sporenplanken. Neem contact met ons op voor meer informatie.