Site Overlay

Jolein Smit, Adviseur ecologie, Ara Adviesburo

In het voorjaar van 2021 heb ik met plezier de cursus ‘Diersporen herkennen voor ecologen’ bij Weylin Tracking gevolgd. De cursus was erg interessant en leerzaam. Hij liet mij beseffen dat er meer sporen te zien zijn dan waar ik reeds mee bekend was en dat je hier meer uit kunt afleiden dan ik dacht. Er is een breed scala aan sporen en soorten die deze sporen veroorzaken behandeld tijdens de cursusdagen die meerdere dagen buiten en een dag binnen plaatsvonden. Zo zijn prenten, uitwerpselen, verblijfplaatsen maar ook het herkennen van veren en braakballen aan bod gekomen. Er werd enthousiast lesgegeven, de lesdagen waren prima qua duur met voldoende pauzes. De werkvormen waren handig om ook sporen die niet in het veld waarneembaar waren (zoals van soorten die hier niet voorkwamen) te bestuderen. De inhoud van de cursus is voor mij goed toepasbaar in mijn werk als ecologisch adviseur en geeft een goede basis voor het (leren) determineren van verschillende dierensporen.